Skip to content

Stichting Au Boulot biedt deelnemers met autisme en/of verstandelijke beperking aan de hand van een vooraf opgesteld ontwikkelingstraject de mogelijkheid om te leren en zichzelf te ontwikkelen daar waar hun mogelijkheden liggen in hun individuele ontwikkelingsgebieden.

Stichting Au Boulot helpt deelnemers met autisme en/of verstandelijke beperking  aan de hand van een vooraf opgesteld ontwikkelingstraject op weg in het arbeidsproces

Stichting Au Boulot haalt deelnemers met autisme en/of verstandelijke beperking  uit hun sociale isolement en vergroot het eigenwaarde door middel van het aanleren van sociale- en arbeidsvaardigheden.

Back To Top